Poradnia Diabetologiczna

Środa od godz. 15.30,

pozostałe terminy do uzgodnienia

lek. Zyta Peczulis – specjalista diabetologii, specjalista chorób wewnętrznych

mgr Małgorzata Pietrzak-Brzoznowska – psychodietetyk, specjalista edukator ds. diabetologii

Zapewnia:

 • leczenie cukrzycy i  jej powikłań
 • zapobieganie powikłaniom  cukrzycy

Do Państwa dyspozycji jest lekarz diabetolog, psychodietetyk, specjalista- edukator ds. diabetologii Zapewniamy holistyczne leczenie cukrzycy w tym również edukację diabetologiczną pacjenta i  jego  rodziny.

Zakres świadczonych usług:

Lekarz:

 • konsultacje lekarskie w zakresie diabetologii i chorób wewnętrznych
 • konsultacje w zakresie cukrzycy ciążowej
 • ocena ryzyka powstania stopy cukrzycowej
 • leczenie w zakresie kwalifikacji i wprowadzenia insulinoterapii
 • poradnictwo w zakresie leczenia cukrzycy za pomocą Osobistej Pompy Insulinowej (OPI)
 • inne

Specjalista – Edukator ds. diabetologii

Prowadzi poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie edukacji diabetologicznej m.in.

 • samokontroli
 • hipo-, i hiperglikemii
 • cukrzycy ciążowej
 • insulinoterapii
 • pielęgnacji stóp oraz oceny  ryzyka powstania stopy cukrzycowej
 • zasad żywienia w cukrzycy
 • zasad stosowania aktywności fizycznej
 • hipo-, i hiperglikemii
 • wymienników węglowodanowych i białkowo- tłuszczowych
 • postępowania w czasie dodatkowej choroby
 • leczenia stopy cukrzycowej
 • możliwa jest edukacja w domu pacjenta
 • serwis gleukometrów

Prosimy o uzgadnianie terminu wizyty

 • telefonicznie
 • osobiście

Na wizytę proszę dostarczyć:

 • dokumentację medyczną w tym karty wypisowe ze szpitali, wyniki badań, listę wszystkich przyjmowanych leków
 • numer PESEL i dokument poświadczający ubezpieczenie zdrowotne (istotne przy wypisywaniu recept na leki refundowane przez NFZ)

Prosimy o przybycie na uzgodniony termin spotkania lub przy niemożności zgłoszenia się o odpowiednio wczesne odwołanie wizyty.