Metamorfozy

Przedstawiamy Wam galerię naszych bohaterów. Będą się tutaj pojawiały metamorfozy osób, które wspólnie z nami zmieniły swoje życie i poprawiły własne zdrowie. Pamiętajcie, że Wy też możecie dokonać takich zmian. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz do naszego sklepu on-line.

Pani Aleksandra lat 21 po wcześniejszych próbach odchudzania, zgłosiła się do Centrum DIA.MED w celu redukcji masy ciała oraz wypracowania „własnego zdrowego stylu życia”. Pracując przez okres 12 miesięcy na podstawie indywidualnie opracowanego programu żywieniowo-treningowego uzyskała swój cel.  W tym czasie stosowała się do zaleceń żywieniowych oraz na podstawie naszych zaleceń treningowych samodzielnie ćwiczyła, spacerowała i jeździła rowerem. Efektem jej pracy było obniżenie masy ciała o 18kg i łącznie zmniejszenie obwodów o 64,5cm. Pani Aleksandra nie zamierza na tym poprzestać, dalej chce przestrzegać zasad zdrowego stylu życia. 
Pan Mariusz lat 42 z powodu otyłości i problemów zdrowotnych zgłosił się do Centrum DIA.MED w celu redukcji masy ciała i jednoczenie poprawy sytuacji zdrowotnej. Nasza dietetyczka opracowała spersonalizowany program żywieniowo-treningowy, natomiast pan Mariusz solidnie realizował zalecenia żywieniowe, a aktywność fizyczną na podstawie naszych zaleceń realizował indywidualnie. Po okresie 10 miesięcy obniżył masę ciała o 17 kg i łącznie obwody o 49 cm. Obecnie nadal kontynuuje prace nad własnymi zdrowymi nawykami w naszym Centrum DIA.MED. 
Pan Bogdan lat 42 z otyłością i zaburzeniami metabolicznymi zgłosił się do Centrum DIA.MED w celu redukcji masy ciała oraz poprawy sytuacji zdrowotnej. W ciągu ostatnich 9 miesięcy bardzo systematycznej i sumiennej pracy na podstawie programu żywieniowe-treningowego opracowanego przez panią dietetyk poprawił własne parametry. Zalecenia żywieniowe realizował wzorcowo, a aktywność fizyczną wykonywał samodzielnie oraz w Ełckim Klubie VIET VO DAO gdzie ćwiczył już od wielu lat. Rezultatem działań pana Bogdana jest obniżenie masy ciała o 33,5 kg, a obwody łącznie zmniejszyły się o 88,5 cm. 
Pan Robert lat 43 do Centrum DIA.MED zgłosił się z polecenia Pani Kathariny Kochanowskiej – trenera personalnego w celu holistycznego podejścia do pracy nad zmianą stylu życia. Pani dietetyk opracowała spersonalizowany program żywieniowo- treningowy, który był sumiennie realizowany przez Pana Roberta. Podczas stosowania się do  zaleceń żywieniowych zdarzały się odstępstwa, ale były to wyjątki od reguły, po czym następował niezwłoczny powrót do przedstawionych wytycznych. Aktywność fizyczna realizowana była podczas zajęć grupowych oraz indywidualnie. Efektem ciężkiej pracy nad sobą po upływie 14 miesięcy był spadek masy ciała o 19,5 kg i łączne zmniejszenie obwodów ciała o 62,5 cm. Obecnie najważniejszą sprawą jest fakt że zapał Pana Roberta nie zmniejszył się. Doskonale rozumie jak ważne w życiu jest pielęgnowanie zdrowych nawyków.
Pani Bożenna lat 62 do Centrum DIA.MED zgłosiła się w celu redukcji masy ciała z powodu aktualnie rozpoznanych i leczonych chorób. Po analizie pomiarów antropometrycznych oraz wywiadu żywieniowo- zdrowotnego nasza Pani dietetyk opracowała zindywidualizowany program żywieniowo- treningowy dostosowany do jej obecnych potrzeb i możliwości. Opracowany jadłospis Pani Bożenna stosowała bardzo solidnie, praktycznie bez żadnych odstępstw. Aktywność fizyczna zgodna z zaleceniami realizowana była samodzielnie w domu oraz podczas spacerów. Efektem ciężkiej pracy nad sobą po upływie 7 miesięcy był spadek masy ciała o 20,5 kg i łączne zmniejszenie obwodów ciała o 64 cm. Obecnie poprawa kondycji i samopoczucia potwierdza piękny uśmiech na twarzy Pani Bożenny podczas każdego spotkania w naszym Centrum DIA.MED. Nadal jest pełna zapału i chęci do pracy nad własną sylwetką, a przede wszystkim zdrowiem.  
Klaudia lat 13 z otyłością, do Centrum DIA.MED zgłosiła się w towarzystwie mamy w celu redukcji masy ciała. Obie zgodnie były zmobilizowane do podjęcia pracy. Klaudia doskonale zdawała sobie sprawę, że to ona jest odpowiedzialna za osiągane efekty, a mama jest osobą wspomagającą ją w tych działaniach. Pamiętając, że jest to młoda osóbka, program żywieniowo- treningowy został opracowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi odżywiania dzieci i młodzieży. Klaudia sukcesywnie realizowała zalecenia żywieniowe. Oczywiście zdarzały się pewne odstępstwa, ale tylko czasami. Aktywność fizyczną realizowała w szkole na zajęciach wychowania fizycznego oraz podczas spacerów i innych form aktywności w domu i na świeżym powietrzu. Istotną sprawą jest fakt, że Klaudia oprócz dbania o prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną, wzorcowo realizowała swoje obowiązki szkolne oraz rozwijała własne pasje i zainteresowania. W tym znaczące miejsce zajmuje śpiew. Brawo Klaudia! W ciągu 19 miesięcy uzyskała  spadek masy ciała o 19 kg oraz łącznie zmniejszyła obwody o 78,5 cm.